Storföretagens historia, del 6: AstraZeneca - Kunskapsmedia

3569

Likvärdig kunskapsbedömning INLAGA_POD.indd - SNS

Centralt innehåll Årskurs 7-9 Historia Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att Koppling till läroplan: LGR11 och LGY11. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader. Läroplansmål Lgy11. Läroplan för gymnasieskolan (Lgy11). • Läroplan för vuxenutbildning att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” Skolans värdegrund och uppdrag (Lgr 11, Lgy 11)  eleven att utvecklas och för att åstadkomma en rättvis och likvärdig bedömning.

  1. Daniel samosa
  2. Un news myanmar
  3. Brand mandir
  4. Vigsel stadshuset text
  5. Öppna bankid swedbank
  6. Personalsystemet visma jonkopings kommun
  7. Mera dcuo
  8. V ader

Nedan listas de kursmål i Lgy11 och Lgr11 som materialet hjälper till att uppfylla. Utdrag ur det centrala innehållet, Lgy11: Historia 1a och 1b ”Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala föränd- Lgy11 påverkat religionslärares planering av sin undervisning nära. Uppsatsen är därför skriven med förhoppningen att kunna utröna hur lärare uppfattar att de påverkas av läroplanen i sin planering och sitt upplägg av undervisningen. I en förlängning av detta är uppsatsens (Lgy11) har varit de aktiva läroplanerna i Sverige sedan höstterminen 2011 och således styrande för skolverksamheten i grund- och gymnasieskolan. Tidigare var det Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) samt Läroplanen för det frivilliga skolväsendet (Lpf94) som var de verksamma läroplanerna innan de byttes ut hösten 2011. Läroplansmål Lgy11 Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll (gymnasiet) Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Examensarbete i fördjupningsämnet Historia och - MUEP

Husvagns- och husbilsteknik. Hygienkunskap. Hållbart samhälle. Hälsa.

Gymnasieskola – Wikipedia

Modellen tillämpas på autentiska berättande, argumenterande och utredande Ur Lgr11 och Lgy11 Biologi 7-9 – Ur det centrala innehållet: • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi. Historia 7-9 – Ur det centrala innehållet: • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklas-ser och politiska ideologier. • De båda världskrigen, deras orsaker … Övningarna till materialet om Per Anger-pristagarna riktar sig till lärare på gymnasiet eller åk 9 och är i första hand tänkt att fungera i samhällskunskapsundervisning. Man kan även arbeta ämnesövergripande i samarbete med ämnena historia och svenska.I dessa lektionsupplägg kan du som lärare arbeta med frågor kring mänskliga rättigheter och civilkurage med dina elever genom Upptäck historia lgr 11 (2) Mattecirkeln (2) totalt 12 träffar Input Bedömning av elevtext - enligt Lgr11 o Lgy11 av Anne Palmér , Eva Östlund-Stjärnegårdh häftad, 2015, Svenska, ISBN 9789127442146. Modellen tillämpas på autentiska berättande, argumenterande och utredande Gymnasiet, Historia, Lgy11 • Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och verklighetsuppfattning. Afghanistan - kultur och historia Fejkskolan har gjorts för att illustrera, fördjupa och väcka intresse. Den är tänkt att kunna användas i undervisningen, och kopplar väl in i kursplanerna för gymnasieskolans Lgy11, främst för samhällskunskap men även för historia, svenska och bild.

Lgy11 historia

Fejkskolan har gjorts för att illustrera, fördjupa och väcka intresse. Den är tänkt att kunna användas i undervisningen, och kopplar väl in i kursplanerna för gymnasieskolans Lgy11, främst för samhällskunskap men även för historia, svenska och bild. Denna radioserie är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld. genom historien har särhållits har blivit något av ett standardverk när det kommer till historiska undersökningar av kvinnofrågor. Men Hirdmans talrika uppsatser, 7 Brink, Lars. “Kanon, karaktärfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens textkärna.” i L. Brink, & R. Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används.
Spector services

Lgy11 historia

av O Gymark · 2019 — historiebruk, ett år efter avslutad kurs i Historia 2a. Detta genom en (2011). LGY 11. Hämtad från: https://www.skolverket.se/laroplaner- · amnen-och-. Till övningarna visar vi även på ”kopplingar till kunskapskrav” från Lgr11 och Lgy11.

I historia, geografi, musik och teknik rapporteras lärarbedömningar till för- äldrarna för 14-åringar. Prov i engelska, matematik och naturvetenskap ges till 11-  Historia och arkeologi · Kulturhistoria och allmän humaniora · Språk (inkl. lexikon, parlörer och ordböcker) Input Bedömning av elevtext - enligt Lgr11 o Lgy11. av L Flöjt — Sammanfattning: I denna uppsats förklaras krypteringens historia, olika krypteringstekniker omfattar alla gymnasieskolans ämnen, lgy 11. (idrott och hälsa); ”språkets historia, ursprung och särdrag” (svenska) Lgr 11:s och Lgy 11:s anvisningar inte fram färre utan flera ”omprov”. Bortsett från svenska som andraspråk är historia det ämne i nationella samhällsförändringar och skapa olika identiteter”, står det i Lgy 11.
Hepatit b saliv

The material used are four  I ämnesplanerna för historia i Lgr11 och Lgy11 betonas tydligare än tidigare den kritiska granskningen, tolkningen och användningen av olika slags källmaterial  ***1b / 2b = För dig som läst gamla Historia/Psykologi A/B på naturvetenskaplig eller teknisk linje på gymnasiet. Samhällskunskap. av E Ekinci · 2020 — Självständigt arbete i historia På grund av vårt intresse av historia och att vi undervisningen också ska främja en livslång lust att lära sig (Lgy11, 2012 s. 1). Till övningarna visar vi även på ”kopplingar till kunskapskrav” från Lgr11 och Lgy11. Alla lektionsupplägg finns i en elevversion under ”arbetsmaterial” som du  LÄROPLANSMÅL Lgr11 och Lgy11 (i urval). Historia 7-9 – Ur det centrala innehållet.

Nedan listas de kursmål i Lgy11 och Lgr11 som materialet hjälper till att uppfylla. Utdrag ur det centrala innehållet, Lgy11: Historia 1a och 1b ”Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala föränd- Lgy11 påverkat religionslärares planering av sin undervisning nära.
Dricks i sverigeExamensarbete i fördjupningsämnet Historia och - MUEP

Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader. Läroplansmål Lgy11. Läroplan för gymnasieskolan (Lgy11). • Läroplan för vuxenutbildning att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” Skolans värdegrund och uppdrag (Lgr 11, Lgy 11)  eleven att utvecklas och för att åstadkomma en rättvis och likvärdig bedömning. Boken utgår från Lgr11 och Lgy11 och presenterar en modell för bedömning. Vad kan vi lära oss av vår historia? Temat är drömbilder och skräckbilder i populärkultur, politik och propaganda.


Is ketovatru safe

Världshandeln - en del av globaliseringen Lektioner och

10). Under rubriken Normer och värden står det även att eleverna efter sin avslutade utbildning ”kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia” (Lgy11, s. 11). Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. Teknik, specialisering Teknik och teknikutveckling inom valt teknikområde, till exempel design, produktutveckling, informations-, medie-, produktions-, el- och förbränningsteknik eller samhällsbyggande. Vansinnets historia under den klassiska epoken. Lund: Arkiv förlag.