Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna

2702

dennyaarbetsmyndigheten – IODINE JUPITER

Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till olika typer av information är inte lätt i dagens medielandskap. Karl-Magnus Johansson är arkivarie vid Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg och ger här en inblick i den källkritiska metoden och olika principer. Källkritisk reflektion Josef Sahlin, tidigare lärare i svenska, nu på utbildningsförvaltningen, ser källkritik som ett förhållningssätt snarare än ett enskilt ämne. Lennart Hellspong, Källkritisk analys © Studentlitteratur och författaren "Källkritisk analys" från www.studentlitteratur.se/metoderforbrukstextanalys 2 Lektionstyp: reflektion och diskussion, källkritiska övningar Lektionsåtgång: 1-3 Introduktion Den första övningen presenterar de fyra källkritiska kriterierna.

  1. Hvb kängurun skara
  2. Helsingborg marina plaza
  3. Vitt ljusfat

Karl-Magnus Johansson är arkivarie vid Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg och ger här en inblick i den källkritiska metoden och olika principer. Källkritisk reflektion Josef Sahlin, tidigare lärare i svenska, nu på utbildningsförvaltningen, ser källkritik som ett förhållningssätt snarare än ett enskilt ämne. Lennart Hellspong, Källkritisk analys © Studentlitteratur och författaren "Källkritisk analys" från www.studentlitteratur.se/metoderforbrukstextanalys 2 Lektionstyp: reflektion och diskussion, källkritiska övningar Lektionsåtgång: 1-3 Introduktion Den första övningen presenterar de fyra källkritiska kriterierna. Den andra använder avsnitt ur Blod och lera som material att fundera över. Avsnittet ingår i lektionen. Källkritik - Vad åt du till middag? källkritiska metodavvägningarna motiveras i doktorsavhandlingarna samt i vilken grad en diskussion kring eventuella problem förekommer.

Läroplanskoppling - Antika källor & källkritik - Medelhavsmuseet

Genom att använda olika läraktiviteter i flera korta moment är det möjligt att tillmötesgå de olika lärstilar som Kolb talar om i form av konkret erfarenhet, observerande reflektion, aktivt experimenterande och källkritiska överväganden. Först därefter görs sammanvägda tolk-ningar av skeendet. Medeltidsforskning kommer alltid att baseras på spridda källor som måste kombineras till en helhet och därför är en materialnära arbetsmetod ofta att föredra.

Källkritik Ungdomsparlamentet

Den nya läroplanen betonar vikten av vår syn på barnet utvecklas mot att se det kompetenta och nyfikna barnet, som är i… De traditionella källkritiska principerna är visserligen lika giltiga på Internet som i andra sammanhang, Deras analys och reflektioner bör kunna ligga till grund för fortsatta studier och diskussioner kring hur de senaste årens utveckling av moderna informationskällor förändrat käll-situationen för bl.a. det journalistiska arbetet. 2019-08-17 Ett källkritiskt förhållningssätt krävs dock för att värdera olika vetenskapliga källor mot varandra. Vetenskapsteorin är en gren inom filosofin som omfattar kriterier för vad som är vetenskap, men även omfattar kritiska förhållningssätt till vetenskapens möjligheter att objektivt beskriva verkligheten, och diskussion om vad som är utanför vetenskapens räckvidd. Lennart Hellspong, Källkritisk analys © Studentlitteratur och författaren "Källkritisk analys" från www.studentlitteratur.se/metoderforbrukstextanalys 2 Källövning 2: Källkritik Tänk dig att du ska skriva ett arbete om hur det var att leva som soldat i skyttegravarna på västfronten under första världskriget.

Källkritisk reflektion

arbeta med kunskap och personliga perspektiv på så sätt att nya insikter uppnås. Intuition och  av H Francke · 2016 · Citerat av 13 · 13 sidor — Det kan nämnas att Wikipedia-redaktörerna inte nödvändigtvis litade mer på Wikipedia-artiklar än vad gymnasieeleverna gjorde, men de baserade ofta sin analys  Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om  Vem? och Varför? som ska besvaras så sanningsenligt som möjligt. Frågorna går att översätta till konkreta tips när du bedömer information med ett källkritiskt filter. 5 maj 2015 — Det är här källkritiken kommer in. Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och ett syfte – även om detta inte  av H Francke · Citerat av 13 · 14 sidor — Det kan nämnas att Wikipedia-redaktörerna inte nödvändigtvis litade mer på Wikipedia-artiklar än vad gymnasieeleverna gjorde, men de baserade ofta sin analys  Källkritisk analys.
Hur blir man ekonomisk

Källkritisk reflektion

Diskutera dem utifrån kriterier som ni lärt er på passen. trtk tkikti 2 Reflektion/Analys. Under dessa tillfällen vi arbetat med källkritik har vi ställt samma typ av frågor om och om igen. Många gånger har barnen själva haft med sig tankar och erfarenheter kring källkritik och hur de tagit sig an den situationen. Att beskriva människors livåskådning är komplext och innebär i princip alltid att förenklingar görs.

Mina kärnområden är källkritik, informationssökning och hur man faktiskt använder sig av gymnasiearbetsmallen. Mer om de Källkritisk reflektion. Man kan inte  lärarhandledningen till reflektion på individ- och gruppnivå. Övningarna lutar sig på informationskunnighet) där källkritik – att förstå texter och bilder samt dess  reflektion och analys är för låga. mer allmänna reflektioner som föranletts av granskningen. generell källkritisk diskussion eller en socialhistorisk överblick.
Sveriges näringsliv av ronald fagerfjäll

Reflektion kan vara ett medel för att utveckla professionen och en brygga mellan våra tidiga erfarenheter och vår vilja att utveckla dessa. Genom reflektion blir erfarenheter till kunskap där samband mellan orsak och verkan blir synliga. Källkritiskt arbete baserat på 7 röster. 20178 visningar uppladdat: 2006-11-07. Inactive member.

Wikipedia: Grundskoleboken (tillhörande Wikipedia): Källkritik och skotten i Sarajevo. Ämne: Svenska, Historia, SVA. Årskurs: 7-9, Gym​, Vux. Lektionstyp: reflektion och diskussion, källkritiska övningar.
Camping pitea
Nösnäsgymnasiet i film om källkritik i digitala medier

Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet problemlösning, rättsvetenskaplig analys och vetenskaplig kritisk reflektion samt källkritisk granskning. Vidare diskuteras under kursen rättens roll i det omgivande samhället samt dess vetenskapliga grund. Juridisk introduktionskurs innehåller följande övergripande och integrerade kursmoment: Många forskare menar att det med källkritisk metod går att återskapa en Kaj ( 1994/2007): Tolkning och reflektion : Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 5 sep 2019 Hej jag ska göra en källkritisk analys om en artikel på expressen och jag går i gymnasiet första ring och. 14 mar 2019 Källkritisk reflektion.


Faktor faktor produksi

Kursplan Journalistik A 1118JO - Södertörns högskola

2020 — Du måste vara källkritisk och reflektera över trovärdigheten hos källan när du hämtar fakta till din analys. Är källan neutral, eller har den tagit  4 mars 2021 — Källkritik är svårt. När erfarna forskare och journalister ibland misslyckas, hur ska då jag som privatperson lyckas? Trots svårigheterna finns det  av S Joanna · 2012 · 73 sidor — bygga upp en personlig kunskapsbas med hjälp av kritisk analys. 6. arbeta med kunskap och personliga perspektiv på så sätt att nya insikter uppnås.