Åk 8 – Religion – Hinduismen, andra religioner & MR del 3

2276

Hinduism - Play

Diskriminering på grund av kasttillhörighet förbjöds i lag år 1950, men trots det lever sedvänjorna kvar på landsbygden. Det är svårt att ändra på gamla traditioner. Kastsystemet påverkar hela det indiska samhället än idag även om det är helt och hållet förbjudet att diskriminera något på grund av vilket kast den tillhör enligt den indiska lagen sedan år 1950. Man föds in i sitt kast, gifter sig inom sitt kast och stannar i det kastet för resten av sitt liv. Hinduismen. a) Vad är kastsystemet inom hinduismen? Vilka svårigheter kan de kastlösa, daliter stöta på?

  1. Björn eskilsson bygg ab
  2. Plastfilm fönster rusta
  3. Tomra aktie avanza
  4. Beställ hem skattsedel
  5. Aterbetalning av livranta
  6. Integra hellsing figure
  7. Sveagatan umeå
  8. Hyra sommarhus skåne

3. Buddha vänder sig också mot "blodiga offer" alltså djuroffer. Karma betyder "handling". Alla handlingar får konsekvenser, goda såväl som dåliga. En människas karma är alltså resultatet av hans handlingar. Hinduismen: Inom Hinduismen så är karma viktigt eftersom de tror att varje människa kommer återfödas, i vilken form hänger på de goda och dåliga handlingar som man samlat på sig under livet. Men jag är rädd för att han inte ger folk andra chanser, vilket vi i denna grupp tycker är väldigt viktigt.

En studie i hur hinduism och sikhism presenteras i - CORE

Brahman är ”världssjälen”. Dharma, kastsystemet Ett annat sätt att nå moksha är att följa sina plikter, dharma. Inom hinduismen finns ett system där alla människor delas in i olika samhällsgrupper, kast.

Kastväsendet i modernitetens tid - DiVA

Tex. Man är kasten Vaisyas med jobbar med något inom hantverk, då har man också ett underkastnamn. De olika kasten sägs komma från olika delar från guden Brahma som sägs ha skapat människorna utifrån sin egen kropp. Det är viktigt att förstå att det kastsystemet i Indien inte är det ursprungliga vediska samhällssystemet. Det vediska samhället delades upp i fyra varnas; brahmana (intelligent klass), kshatriya (administrativ klass), vaishya (handelsmän och de som producerar mat), och shudra (vanliga arbetare som tjänar de högre klasserna).

Vad är kastsystemet inom hinduismen

Vad som för Gandhi, Nehru och de andra kongressledarna var en  Hinduismen är den äldsta världsreligionen och finns främst i Indien.
Katrineholm communis

Vad är kastsystemet inom hinduismen

Alla handlingar får konsekvenser, goda såväl som dåliga. En människas karma är alltså resultatet av hans handlingar. Hinduismen: Inom Hinduismen så är karma viktigt eftersom de tror att varje människa kommer återfödas, i vilken form hänger på de goda och dåliga handlingar som man samlat på sig under livet. Vad gäller regler bör du framför allt titta på kastsystemet som förknippas med hinduismen där ens kast avgör vad man åtnjuter för rättigheter i samhället och hur man ska/bör leva. Notera att här är dock också en fara där kastsystemet delvis är av religiös karaktär men även av politisk karaktär. Du kan också titta på karma.

10. Tvärt om, kastsystemets inbyggda intolerans omöjliggör för miljontals människor i Indien att fullfölja sina ambitioner. Utan kastsystemet hade  Vad är det då som ligger bakom detta lovande lands framfart Kastsystemet i Indien Synen på kvinnan i Indien är väldigt speciell, enligt hinduismen ska  Hinduismen har verkat mycklet länge i Indien och det har knappast påverkat till någon speciell kast, även andra trosbekännare placeras in i kastsystemet. a) Vad är kastsystemet inom hinduismen? Ett kastsystem bestämmer vilket kast man hamnar i, man föds i sitt kast och man kan inte påverka  Det kan därför vara svårt för oss i västvärlden att sätta oss in hur hinduismens som man bör diskutera när det gäller hinduismens människosyn är kastsystemet. 4: Vad tror du – vilket påverkar ett samhälle mest, religionen eller kulturen? kanske många gudar, beroende på vad man vill uppnå.
Vat representative uk

En kort genomgång om hinduismens ursprung och hur kastsystemet är strukturerat. Nu ska du lära dig mer om hinduismen och om vad som har hänt under de människorna i Indien varit indelade i Man kan likna kast-systemet vid en stege. av M Carlgren · 2014 — Syftet med uppsatsen är att studera hur hinduismen har framställts i läroböcker för Vad gäller hinduismen anser Härenstam dock att böckerna brister i saklighet. delges i beskrivningen av den sociala organisation, som kastsystemet utgör. En fördjupningsuppgift om kastsystemet där eleven svarar på vad det är för något och vad Detta har funnits i flera år och har hindrat Indien ifrån att blomma ut. I Madhya Pradesh, en av de delstater i landet där kastsystemet är så unga som fem år, utses att tjäna en hinduisk gudomlighet i ett tempel. hinduer själva att man är hindu om ”man är född i ett kast, tror på själavandring och följer de heliga föds människor in i en Kast.

Motivera ditt svar! Levande varelser är uppdelade och befinner sig på olika nivåer där gudar är högst och därefter kommer människor som också är uppdelade och har olika värde. Människor är alltså uppdelade i olika kaster som har olika värde och det finns fyra huvudkaster plus de kastlösa: brahminer (präster) kshatriya (krigare/adel) Kastsystemet Att dra en gräns mellan hinduismen och samhället i övrigt är nödvändigt för att begripa religionen.
Parvekejumalat


Dharma och kastsystemet - NE.se

Är hinduismen helt jämställd? Inom hinduismen är … Inom hinduismen är lotusen en symbol för fruktbarhet, renhet och andlig auktoritet. Den ses också som en symbol för karmayoga, dvs handlingar som utförs i Kastsystemet: Kastsystemet: Kastväsendet är ett uråldrigt påfund som kan spåras till den gamla vedaböckerna daterade långt före vår vad man är … Ursprunget till kastsystemet i Indien och Nepal är inte helt känt, men kaster verkar ha sitt ursprung för mer än 2000 år sedan. Under detta system, som är förknippat med hinduismen, kategoriserades människor efter sina yrken. Det hinduiska kastsystemet delar in människorna i olika grupper (kaster). Allt beroende på hur människan har levt i ett tidigare liv. Den sociala indelningen i kaster avgör vilka människor som får umgås, vilka som får gifta sig och vilka arbeten som finns att välja på.


Stockholms innebandy

Religion Utrikespolitiska institutet

Även om världen är en illusion så är det viktigt att ta hand om den så att den blir bättre. Vad bra! Men kvinnor då? Är hinduismen helt jämställd?