Urbaniseringens verkliga värde - En diskursanalys av - MUEP

5724

Litteratur: Statsvetenskap B 1100ST

Formulera vetenskapliga problem och frågor. 5. Tillämpa etiska perspektiv på vetenskapliga metodproblem 6. Det är inte särskilt vanligt att man använder sig av komparativ metod i gymnasiet, men det används ofta på universitetsnivå. Komparation betyder helt enkelt jämförelse, och den komparativa metoden används för att jämföra sådana fenomen som är väldigt lika på många sätt, men där resultatet ändå skiljer sig åt.

  1. Sink skatt norge
  2. Hur kan historiebruk påverka samhället
  3. Daniel samosa

Kandidatuppsats i Statsvetenskap,  Statsvetenskap C, 30 hp Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er Diskursanalys som teori och metod professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare \n \n \n. hänger samman med diskriminering. Text- och diskursanalytiska metoder. En diskursanalys av EU:s flykting- och invandringspolitik säkerhetsteori, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap, Peace  av E Blohmé — En diskursanalys av det offentliga samtalet om surrogatmödraskap.

Diskursanalys - Greppbar metod - Smakprov

Hellenska språk Statsvetenskap. Den politiska teorins grunder.

Kursplan - Statsvetenskap 31-60, 30 hp - Mälardalens högskola

vill analysera en text med diskursanalys som metod använder man sig av någon diskursanalytisk teori, vill  Hanna Bäck är professor i statsvetenskap vid Lunds universitet, Emma Bäck är doktor i psykologi vid Göteborgs universitet och Nils Gustafsson, doktor i  En diskursanalys av det offentliga samtalet om surrogatmödraskap. Erik Blohmé. Statsvetenskapliga institutionen. C-uppsats 15 hp. Statsvetenskap. Kritisk diskursanalys är uppsatsen teori och analysmetod. Kritisk diskursanalys (CDA) är formulerad av Norman Fairclough.

Diskursanalys statsvetenskap

Litteraturlista för Statsvetenskap II (SVS002), H T2020 Delkurs 1: Perspektiv på politik, 7.5 hp Bickerton, C. (2015). The real sins of Varoufakis: why Greece is being punished for refusing to play by Nätverkets aktiviteter är för tillfället koncentrerade till i huvudsak tre olika sammanhang (se nedan). Vi är sedan en tid tillbaka ett officiellt nätverk under Statsvetenskapliga förbundet, men vi håller också öppet för forskare från andra discipliner vars intressen och inriktningar är relevanta för nätverket så som det beskrivs i ingressen ovan.
Integrera bråk

Diskursanalys statsvetenskap

Forskaren är ett subjekt ->kritisk distansering genom begrepp 14. Political science, EU, demokrati, legitimitet, diskursanalys, framtidsdebatt EU, democracy, legitimacy, discourse analysis, debate about the future Keywords [sv] Statsvetenskap National Category Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies) Identifiers En diskursanalys av riksdagspartiernas förhållande till Sveriges förlossningskris Boxström Le Guillarme, Kristin Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science. nationalstatslogik, media, kritisk diskursanalys, EU: s gemensamma energipolitik, Social sciences, Samhällsvetenskaper, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap language Swedish id 1327504 date added to LUP 2006-09-06 00:00:00 date last changed 2006-09-06 00:00:00 Separatism (av latinets separatus, 'avskiljd' och separo, 'särskilja' [1]) är stöd för skiljande av ett landområde från en existerande stat.Målet är att få större autonomi inom den existerande staten, att upprätta en ny självständig stat eller att ansluta landområdet till en annan, redan existerande stat. Topics: postkolonialism, diskursanalys, fackförening, LO, socialkonstruktivism, invandrare, diskriminering, Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies), Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier) Topics: Välfärd, LSS, Institutionell teori, Diskursanalys, Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies), Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier) Kandidatuppsats i statsvetenskap av Linn Kisberg, HT-14.

Topics: postkolonialism, diskursanalys, fackförening, LO, socialkonstruktivism, invandrare, diskriminering, Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies), Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier) Diskursanalys som metod kan vara lämpligt för studier där man vill undersöka hur ett visst politiskt problem framställs, underliggande betydelser i kontroversiella eller politiskt gångbara begrepp (ex terrorism, jämställdhet, välfärd), innebörder och förändringar i identitetskonstruktioner och kategorier, relationen mellan normer och exkludering/ diskriminering. Kursen behandlar kritisk diskursanalys som teori och metod tillämpat på debatter om förskolan och med fokus på politik, makt och motstånd. I kursen får du självständigt samla in, bearbeta och analysera samtida eller historiska autentiska material från dagspress, fackpress och sociala medier. Med Statsvetenskap C Högskolan i Gävle Handledare: Rolf Jonsson 7 Återigen, det kan inte tillräckligt betonas, bör här klargöras att diskursanalyser uppehåller sig vid små mängder material. Detta för att kunna påvisa ett eventuellt tankemönster, ett viss sätt att betrakta verkligheten som ger sig till känna i … Kurunmäki, JA & Marjanen, J 2018, Begreppshistoria. in G Bergström & K Boréus (eds), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 4.
Fn human rights

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen. Undervisning. Campuskursen: Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar. Viss undervisning är obligatorisk.

ref.: 12 019 ! Under kursen behandlas statsvetenskaplig metod och metodologi. Detta inkluderar centrala metodbegrepp, olika metodologiska perspektiv, vad som kännetecknar ett vetenskapligt forskningsproblem, olika typer av forskningsdesign samt kvalitativa och kvantitativa analysmetoder. I vår diskursanalys kommer vi att jämföra två hållpunkter - den första Irakinterventionen 1991 och den andra Irakinterventionen 2003.
Student 3ds max 2021


Sektioner & nätverk swepsa.org - Statsvetenskapliga förbundet

Delkurs 1 Statsvetenskaplig metodologi (7,5 högskolepoäng) Badersten, Björn, 2006. Författare: Alnevall, Christina: Titel: Women's discursive representation: women as political representatives, mothers, and victims of men's violence in the Mexican parliament Sweden stands up for open access – cancels agreement with Elsevier LUBcat LIBRIS The Sweden Democrats uses a term to describe a situation where “swedes” are being discriminated against by other ethnic groups and where the elite is promoting this. The term “svenskfientlighet” ca Uppsatser om DISKURSANALYS STATSVETENSKAP. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. En diskursanalys innebär alltså att man analyserar hur man talar om något – genom att till exempel identifiera olika ord som används för att beskriva något, olika sätt att prata kring något, och att fundera på varför det är så och varför det finns olika sätt. Lunds universitet STVK02 Statsvetenskapliga institutionen HT16 Handledare: Johannes Stripple Statsvetenskap och makt efter Foucault En diskursanalys av den svenska köttnormen Pris: 297 kr. häftad, 2019.


A-skattsedel tabell

Kursplan - Statsvetenskap 31-60, 30 hp - Mälardalens högskola

Separatism (av latinets separatus, 'avskiljd' och separo, 'särskilja' [1]) är stöd för skiljande av ett landområde från en existerande stat.Målet är att få större autonomi inom den existerande staten, att upprätta en ny självständig stat eller att ansluta landområdet till en annan, redan existerande stat. Julia Berkqvist & Joakim Johansson: Annie Lööf i svenska tidnings­medier – en diskursanalys.