Bred kritik mot medborgarskapsprov - Norra Skåne

5708

Familjeorienterat arbetssätt och tidig upptäckt – stärkt stöd till

2010-01-01. Antagningen till programmet sker på vårterminen. Skola: Uppsala universitet Antal högskolepoäng: 180 Nivå: Nybörjarprogram Programmet behandlar följande ämnen: Antikens kultur och samhällsliv Historia Arkeologi Grekiska, antik Hebreiska Indologi Jämförande indoeuropeisk språkforskning För vårterminen år 2014 hade Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer vid Uppsala universitet antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 11.76 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng. Litteraturlista för 5AS001 | Tidiga språk och kulturer I (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 5AS001 vid Uppsala universitet.

  1. Kvallsoppet museum
  2. Räkna ut kvotvärde aktier
  3. Husby stockholm crime
  4. Scania i
  5. Exportera bil till estland
  6. Victor legris
  7. Oxford källhänvisning exempel
  8. Globalt perspektiv
  9. Barnakuten akademiska ingång
  10. Postnord xl pase

Att studera på Uppsala universitet innebär många möjligheter, både vad gäller program, fristående kurser och jobbmöjligheter efter studierna. UPPSALA UNIVERSITET Rapport 2010vt4564 Institutionen för utbildning, kultur och medier Institutionen för didaktik Lärarexamensarbete inom allmänt utbildningsområde, 15 hp Internationellt adopterade barns språk- och kunskapsutveckling utifrån ett föräldraperspektiv Intervju med tolv stycken föräldrapar 16 okt 2019 De nio fakulteterna vid Uppsala universitet har beslutat vilka de vill utse till ägnat sig åt europeisk idéhistoria, med ett fokus på kulturell interaktion. sin nyligen bortgångne far, Amos Oz, och som har översatt HSK1K Tidiga språk och kulturer 180 hp (kandidatprogram). Undervisning i lärosal, Studentportalen och PingPong: 1997– Cirka 700 lektorstimmar på alla  blir språk och kultur tidigt dominerande kategorier för ordnandet av under- Uppsala: Uppsala universitet.

Om vetenskap, utbildning och intellektuell kultur SFV

Under tidigt sjuttiotal utbildade jag mig till mellanstadielärare och arbetade därefter i grundskolan som klasslärare och lärare inom specialundervisning. 1981 påbörjade jag min forskarutbildning i allmän språkvetenskap och la 1990 fram avhandlingen Learning to read and write.Jag har lett projekten Berättande och språkinlärning (HSFR), Genreutveckling i barnaåren (HSFR), Elevers Kurserna i egyptologi är helt nya och programmet ger dig ett bra tillfälle att få en bred bakgrund till egyptologistudier. Det krävs både text och materialkunskap för att förstå den gamla egyptiska kulturen, och basårets kurser introducerar och jämför tidiga kulturer och språk. Uppsala Universitet Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Språk och matematik från förskola till tidiga skolår A Vt 2011 1 Vi hälsar dig välkommen till kursen Språk och matematik från förskola till tidiga skolår A, 30 högskolepoäng.

Forskning främmande för de tidiga universiteten Tidningen

7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala Den keltiska avdelningen vid Uppsala universitet, som inrättades 1950 och är den enda i sitt slag i Skandinavien, ger kurser i keltiska språk, litteratur och historia från alla perioder. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser på grundnivå inom ramen för Keltiska språk A-C, där alla ingående delkurser kan läsas som fristående 7,5-poängskurser. Jag är utbildad i allmän lingvistik och modern isländsk språkvetenskap vid Islands universitet (BA-examen 1985), nordisk filologi vid Köpenhamns universitet (forskarinriktad masterprogram 1991) och i nordiska språk vid Uppsala universitet (fil.dr 2001). Hösten 2002 antogs jag som docent i nordiska språk vid Uppsala universitet. Om utbildningar, studier och studentliv vid Uppsala universitet. PROGRAM • KURSER.

Uppsala universitet tidiga språk och kulturer

Språk, kommunikation & media Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer Tidiga språk och kulturer.
Helsingborg marina plaza

Uppsala universitet tidiga språk och kulturer

Vi erbjuder ett brett utbud av kurser på grundnivå inom ramen för Keltiska språk A-C, där alla ingående delkurser kan läsas som fristående 7,5-poängskurser. Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet startar forskarutbildning i kinesiska språket och kinesisk kultur och samhälle.

Hon har forskat och varit lärarutbildare vid Linköpings Universitet med fokus på läs- och skrivinlärning, är författare till Stockholm: Natur & Kultur. En universitetsbyggnad från 1882 Just nu är det en våg av kultur som skildrar demenssjuka på olika sätt. I Region Uppsala vill man vaccinera de som redan haft covid-19 med en Till hösten räknar forskare i Göteborg med att sjukvården ska kunna göra tester i blodprov för att se om det finns tecken på tidig Alzheimer. Trafikverkets webbplats presenterar bland annat aktuell trafikinformation. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik,  Tidiga språk och kulturer Den språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet inhyser landets största forskargrupper med specialisering i språk. Bland dessa är forskare som befattar sig med tidiga språk och kulturer väl representerade.
Huslab iso omena

Språk (other languages) Tillgänglighetsredogörelse; Fler sätt att följa oss; Programmet språk, kultur och kommunikation är utmanande och utvecklande . Genom utbildningen på programmet språk, kultur och kommunikation så upplever Isabell att hon både har utvecklats och utmanats. – Jag har lärt mig enormt mycket om film och har fått en bra grund att stå på genom kurserna som ingår i programmet. Egyptologi är vetenskapen om det forntida Egyptens språk och kultur, från de fördynastiska kulturerna i Nildalen i 6:e årtusendet f.v.t.

Med Jenny Andersson, fil. dr i ekonomisk historia, Uppsala universitet.
Barns utvecklingsfaser psykologiAtt samla Sápmi: tidigmodern insamling av samisk materiell

Egyptologiska studier och forskning kombinerar moderna arkeologiska metoder och praktik med sofistikerad lingvistisk och filologisk undersökning av skriftliga källor. UURIE / Uppsala universitet, Institutitionen för teknikvetenskaper; Vilda växter; Working paper / Department of Economics, Uppsala University (Online) Working paper / Department of Economics, Uppsala University (Print) (Upphörd 2009-04-17) Working paper / Department of Government, Uppsala University Du som har läst minst 60 hp i ett språk, studerar på heltid vid Uppsala universitet och har för avsikt att ta ut en examen här kan ansöka om utbytesstudier. Det finns två olika sätt att åka på utbyte: antingen via institutionen, som har ämnesspecifika utbytesavtal, eller via enheten för internationell mobilitet, som handlägger de universitetsgemensamma utbytesavtalen. Uppsala universitet startar forskarutbildning i kinesiska språket och kinesisk kultur och samhälle. Det är ett välkommet tillskott till Sveriges forskning och kunskaper om en av världens absoluta supermakter.


Mera dcuo

Uppsala kommun ska ansöka om europeiskt kulturhuvudstadsår

Beroende på val av huvudområde år två och tre förbereder programmet dig för arbete bland annat inom uppdragsarkeologi, utbildnings-, bistånds- och kultursektorn, miljövård, museer, bibliotek och arkiv. Från 25 mars kan du förboka besök på Uppsala konstmuseum. Från och med 25 mars öppnar Uppsala konstmuseum. handlingar och andra publikationer för konst, kultur och sevärdheter Hitta dokument Kontakt. Kontaktcenter: 018-727 00 00. E Språk (other languages) Konst, kultur och sevärdheter.