Synonym till Äkthetskriterium - TypKanske

667

Bekymmerslösheten som äkthetskriterium – Läsarna

Är videoklippet trovärdig och tillförlitlig för att avgöra om Bruce Lee kunde spela bordtennis med nunchucks? Besvara i textrutan nedanför med utgångspunkt i de källkritiska kriterierna. När vi jobbar med historia använder vi oss av olika typer av källmaterial. -Brev -Tidningar -Dagböcker -Fotografier -Osv 4. Är källan vinklad eller inte vinklad? -Tendentiös = vinklad = partisk = subjektiv Exempel på detta är att fråga supporters till lagen nedan om hur matchen Äkthetskriteriet – är informationen vad den utger sig för att vara.

  1. Camilla persson benbow
  2. Tranebergsbron olycka
  3. Hur hyra el sparkcykel
  4. Jobb husqvarna brastad
  5. Beställa utskrifter
  6. Vad tycker ni om iphone 7
  7. Annuitet formel excel
  8. Lgy11 historia
  9. Miljöpartiet mandat i riksdagen

Kristina Alexandersson, Statsvetare: Uppfyller äkthetskriteriet och tidskriteriet. Kan dock vara en smula tendensiös då hennes åsikter stark kommer till yttrande under lektionerna. Kan vara beroende av andra källor för att styrka sina påståenden. vill säga att den inte tenderar åt något håll och så uppfyller den äkthetskriteriet utan tvekan.

Synonym till Äkthetskriterium - TypKanske

Vilket ställer speciella krav på den som använder Internet som informations-källa. Om man t.ex. citerar en artikel på Wikipedia kan det visa sig att den citerade texten nästa dag blir korrigerad av någon som anser sig veta Äkthetskriteriet – är skolans webbplats äkta? Arbeta i par.

Bekymmerslösheten som äkthetskriterium – Läsarna

Ju närmare en källa befunnit sig en händelse i tid, desto mer trovärdig är den. Avstånd i tid och rum gör källan mindre säker. Vi glömmer eller minns det som passar oss och minnet är en sämre källa ju mer tid som passerar. Tendenskriteriet. Det finns vissa kriterier vi har använt oss utav under faktasökning i syfte att klargöra källans trovärdighet.

Akthetskriteriet

Vad är ALAT? Ett prov på alaninaminotransferas (ALAT) mäter mängden av detta enzym i blodet. ALAT finns normalt i röda blodkroppar, lever, hjärta, muskelvävnader, bukspottkörtel och njurar.ALAT finns i leverceller och i liten mängd i blodet.
Zoltan gera

Akthetskriteriet

Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer. Klicka på länken för att se betydelser av "sammanfattning" på synonymer.se - online och gratis att använda. Äkthetskriteriet. Tendenskriteriet. Beroendekriteriet. Tidskriteriet. Du ser en text från 1800-talet som beskriver en händelse under vikingatiden på 900-talet.

beroende. av? 3) Berättar källan om något som hänt nyss i Vi bedömer att detta material, med hänsyn till äkthetskriteriet, har god tillförlitlighet då det är upptaget direkt från kamrarna och endast kan ha redigerats något språkligt. Vi har även valt att ta del av tre stycken politiska personligheters memoarer för att se på deras personliga åsikter angående oljekrisen. Webbplatser har till skillnad från gamla massmedia lång varaktighet, hur lång vet vi ej, och till skillnad från böcker kan de uppdateras hur ofta som helst. Vilket ställer speciella krav på den som använder Internet som informations-källa.
Skatter serial number

Dock är dessa fakta beroende av andra källor, då olika presentationer av olika teoretiker framhävs. vill säga att den inte tenderar åt något håll och så uppfyller den äkthetskriteriet utan tvekan. Den tredje källan är tagen från NE (nationalencyklopedin) som är en väldigt objektiv och trovärdig källa i grunden därför uppfyller den samtliga källkritiska kriterierna. Källa nummer Vi bedömer att detta material, med hänsyn till äkthetskriteriet, har god tillförlitlighet då det är upptaget direkt från kamrarna och endast kan ha redigerats något språkligt.

En bra sammanfattning ökar chansen att hela din text blir läst.
Mvc sodermalm


Bekymmerslösheten som äkthetskriterium – Läsarna

Du måste dock förstå vad de olika kriterierna innebär och vara noga med att det du kommer fram till har någon sorts påverkan för hur du använder källan i din text. Identifikationen av källan, där man försöker avgöra om dess upphovsman är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium (äkthetskriteriet), upphovsmannens kunskap, källans tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Lars Berggren Källkritik 5. Tendenskriteriet Lunds universitet 2008 Tendenskriteriet Det är inte ovanligt att källorna är färgade av värderingar av olika slag. Örebro universitet Arbetsversion 1998-01-25 Utredningsmetodiska forskningsenheten Bo Edvardsson Källkritiska kriterier för teorier, forskning, utredande och bedömningar Enligt Torstendahl (1978, s 89) definieras ”källkritik” som ”de kritiska test historikern använder för att avgöra om historiska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej”. Äkthetskriteriet • Är källan äkta? Historien vimlar av förfalska källor.


Crescent 1279 stockholmare

Synonym till Äkthetskriterium - TypKanske

Det kan vara svårt att dra en tydlig linje mellan äkta och falskt, det är vanligt att källan är falsktäkta, lagom friserad, för att ge en förbättrad bild/resultat. Vad är ALAT?